Gebruiksvoorwaarden en privacy

Auteursrecht - Aansprakelijkheid voor de content

Auteursrecht

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische en andere elementen van deze site worden beschermd door het auteursrecht.

Het kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, bekendmaken aan het publiek, verhuren, exploiteren of wijzigen van de gehele of gedeeltelijke site in eender welke vorm en met eender welk middel (elektronisch, mechanisch of andere) is strikt verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van mevrouw Françoise Fassotte, e-mailadres: info@mokaturc.be

Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. 

Merken en handelsnamen

Namen, logo's en andere tekens op deze site, onder meer het logo en de naam van Mokaturc, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen. 

Het is strikt verboden om deze of gelijkaardige merken, namen en andere tekens te gebruiken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van mevrouw Françoise Fassotte, e-mailadres:info@mokaturc.be

Aansprakelijkheid voor de content

Mokaturc heeft veel zorg besteed aan de creatie en updates van deze site.  

Mokaturc kan echter niet garanderen dat de informatie op de site correct is. De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat de informatie - in het bijzonder met betrekking tot de aangeboden diensten - zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kan worden.

Mokaturc kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de content en het gebruik van de site. 

Als er koppelingen voorzien zijn naar andere sites, kan Mokaturc in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de content en het bestaan van deze andere sites. 

Diversen

Voor elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de huidige overeenkomst dat niet in der minne geregeld kan worden, zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd. Alle bepalingen van de huidige overeenkomst worden geregeld door het Belgische recht.

MOKATURC RESPECTEERT UW PRIVACY

Bij uw bezoek aan onze website respecteren we uw privacy, want we zijn ons bewust van het belang dat u hieraan hecht.

We stellen alles in het werk om uw privacy te respecteren binnen het kader van uw gebruik van de website.

Op bepaalde plaatsen van de website worden persoonsgegevens verzameld via elektronische formulieren die u moet invullen om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of om informatie te vragen.

De persoonsgegevens die u verstrekt via deze formulieren worden bewaard in onze bestanden:

ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren. 

Als u geen dergelijke informatie wil ontvangen, kan u dit meedelen per e-mail: info@mokaturc.be

U heeft recht op inzage en correctie met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar het hiervoor vermelde adres.

De database waarin uw gegevens bewaard worden, is beschermd tegen onbevoegde toegang. Onze bestanden kunnen ter beschikking gesteld worden van derden die voor rekening van Mokaturc werken. De toegang van deze derden is beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht voor Mokaturc uit te voeren. Anders worden de verzamelde gegevens in geen enkel geval doorgegeven aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt. Derden krijgen alleen toegang tot gegevens waarvoor u ons eventueel toestemming voor overdracht aan derden gegeven heeft. 

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de server van deze site op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u de site bezoekt. 

Dankzij de code in de cookie is de computer herkenbaar bij een volgend bezoek. 

Een cookie wordt gebruikt om uw taalkeuze op te slaan zodat de site bij een volgend bezoek meteen in de gekozen taal of met de geselecteerde voorkeuren weergegeven wordt.